Startpagina voor Swifterbant
Swifterbant
  Home
  Bewoners
  Milieukalender 07
  Gemeente Dronten
  Onderwijs
  Religie in Dronten
  Politiek in Dronten
  Nieuwsgroepen
  Geschiedenis Flevo
Informatie
  Agenda
  Nieuws
  Zoek nieuws-archief
  Persberichten
Plattegrond
  Kaart
  Straten
Bedrijven
  Algemeen
Toerisme
  Uitgaan
  Vakantie
Verenigingen
  Verenigingen
Gezondheid
  Dierenverzorging
  Gezondheidszorg
  Body & Mind
  Ziekenhuizen
Overige
  Cursus HTML
  Euro-koersen
  Eeuwige-kalender
  Weer Biddinghuizen

  E-Mailadres

Flevokids: kleurplaten kerst

INFORMATIE

Laatste Nieuws
Agenda
Persberichten
Heeft u nog een item voor het nieuws of een persbericht
mail het dan door.
Wilt u zelf meepraten over zaken in Dronten of Flevoland,
dat kan in de Nieuwsgroepen van Flevoland

Taalcentrum overvol, asielkinderen wachten op onderwijs 
Datum: 5 December 2022

De klassen bij Taalcentrum Almere zitten zo vol dat er geen plek meer is voor alle asielkinderen. Dat zegt directeur Theo Klein Koerkamp van het centrum. Almere staat op de landelijke lijst van gemeenten waar vanwege het lerarentekort asielkinderen op wachtlijsten staan.

Kinderen die in het azc in Almere Stad verblijven, krijgen wel onderwijs bij het Taalcentrum. Maar van de asielkinderen die in de noodopvang in de oude brandweerkazerne zitten, krijgen er maar acht les bij het Taalcentrum. De rest moet wachten op onderwijs. Tot voor kort waren er zo'n dertig asielkinderen in de brandweerkazerne. Hoeveel dat er nu zijn, is niet duidelijk. Klein Koerkamp: Wat daar op de brandweerkazerne gebeurt, weet ik niet precies. Wij hebben in september gezegd, dat wij niet meer kinderen kunnen toelaten. We zitten vol.

Taalcentrum Almere geeft momenteel onderwijs aan zo'n 700 kinderen. Deze komen uit diverse landen uit de hele wereld. Het zijn kinderen van onder anderen arbeidsmigranten, expats en vluchtelingen. In september had de school een wachtlijst van 100 kinderen. Door allerlei oplossingen is de lijst gereduceerd tot 15 nu. Met de kerstvakantie gaan zo'n 70 kinderen vertrekken. Die gaan doorstromen naar het reguliere onderwijs. Dus er komen weer een aantal plekken vrij, maar die zijn vrij snel weer opgevuld.

Grotere klassen niet wenselijk
Klein Koerkamp is geen voorstander van grotere klassen als oplossing om wachtlijsten tegen te gaan. Door het lerarentekort bestaan de groepen uit 17 of 18 kinderen. Groepen van 20 of meer is niet wenselijk omdat het ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. In elke klas zitten kinderen met allemaal verschillende nationaliteiten en taalachtergronden. En dan is 15 eigenlijk al te veel. Daarbij komt ook nog dat heel veel kinderen van vluchtelingen vaak veel problemen hebben, getraumatiseerd zijn, veel narigheden hebben meegemaakt, en ook vanwege dat, heel veel extra aandacht nodig hebben.

Grotere groepen kunnen ook negatieve gevolgen hebben op het personeel. Je kan zeggen, misschien moeten we de groepen groter maken. Dat doen we ook al. We hebben grotere groepen dan wat eigenlijk wenselijk is. En op het moment dat je daar nog meer concessies aan gaat doen om die wachtlijsten tegen te gaan, dan krijg je misschien weer uitval van personeel of personeel dat weggaat.

Dronten verwacht wachtlijst
De problemen met het onderwijs voor asielkinderen beperkt zich niet alleen tot Almere. Bij de noodopvanglocatie op het evenemententerrein van Walibi in Biddinghuizen krijgen zo'n twintig asielkinderen sinds maandag les. Er zijn zes lokalen ingericht om onderwijs te kunnen geven. De verwachting is dat daar snel wachtlijsten gaan ontstaan. Onder de duizend asielzoekers bij Walibi bevinden zich namelijk veel kinderen.

Dwangsom voor waterschap om inzage stukken deelname Windpark Hanze
Datum: 5 December 2022

Waterschap Zuiderzeeland moet een dwangsom betalen aan Omroep Flevoland omdat het waterschap niet tijdig een besluit heeft genomen over het openbaar maken van stukken. Omroep Flevoland deed in april een beroep op de Wet open overheid (Woo) om informatie te krijgen over de deelname van het waterschap in Windpark Hanze bij Dronten.

Zuiderzeeland investeert zo'n 10 miljoen euro in het nieuwe windpark, omdat het in de toekomst bijvoorbeeld de gemalen met duurzame energie wil bedienen. Omroep Flevoland wil meer over de samenwerking weten en deed daarom een Woo-verzoek. Omdat het waterschap alle wettelijke termijnen voor de levering van de documenten ruimschoots overschreed en gemaakte afspraken niet nakwam, stapte Omroep Flevoland naar de bestuursrechter. Die stelde de omroep op 9 november in het gelijk en droeg het waterschap op om de gevraagde informatie voor 1 december met Omroep Flevoland te delen. Dat is het waterschap niet gelukt. Daarom moet het nu een dwangsom van 100 euro per dag aan de omroep betalen, met een maximum van 15.000 euro.

Het waterschap heeft de omroep laten weten dat Windpark Hanze het niet eens is met de openbaarmaking van een deel van de stukken. Ook zegt het waterschap goed te willen kijken naar de belangen van Windpark Hanze die volgens Zuiderzeeland nauw verweven zijn met de belangen van het waterschap als overheidsorganisatie. Het waterschap zegt de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk alsnog aan de omroep te willen leveren.

Agrarisch natuurbeheer levert nog weinig op voor vogels
Datum: 5 December 2022

Er wordt al sinds 2016 aan gewerkt. En het kost zeven ton per jaar. Maar de maatregelen die Flevoland treft om meer akker- en weidevogels aan te trekken, werken niet of nauwelijks. Dit blijkt uit twee rapporten van het Kenniscentrum Akkervogels. Daarin wordt de effectiviteit van het zogeheten agrarische natuurbeheer in beeld gebracht. In tegenstelling tot de doelstelling stijgt het aantal vogels niet. Bij de meeste soorten zet de daling die eerder was ingezet juist verder door.

Onderzoek: aanpak ontoereikend
Aan de hand van de tellingen constateren de onderzoekers dat de maatregelen geen grote verandering hebben gebracht. Volgens hen is de huidige aanpak dan ook ontoereikend om de afname van de vogels te stoppen.

Het kenniscentrum deed onderzoek op verzoek van de provincie Flevoland. Die is samen met het Flevolands Agrarisch Collectief verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer.

In de afgelopen jaren is er zeven ton per jaar in agrarisch natuurbeheer gestopt. Dit geld is voor het grootste deel afkomstig uit Europa, maar ook de provincie betaalt mee.

De kiekendief
Agrarisch natuurbeheer in Flevoland is gericht op de kiekendief, de veldleeuwerik, de graspieper en de gele kwikstaart. Verder worden er maatregelen getroffen om het aantal weidevogels zoals grutto's, kieviten en scholeksters toe te laten nemen. Dat gebeurt in zes gebieden, verdeeld over de provincie. Boeren in die gebieden leggen onder meer kruidenstroken aan. Verder markeren ze nesten of maaien later in het seizoen.

Alleen in het Rivierduingebied bij Swifterbant worden voorzichtige positieve resultaten geboekt met de scholekster, de kievit en de graspieper. Maar volgens de onderzoekers is het een slechts een subtiele vooruitgang.

Slecht resultaat, maar méér budget
Vanaf 2023 wordt het budget voor agrarisch natuurbeheer verhoogd naar 1,4 miljoen euro per jaar. De provincie, het Flevolands Agrarisch Collectief en het Kenniscentrum Akkervogels zijn blij met het extra geld, maar ze vinden het wel belangrijk om het bestaande beleid tegen het licht te houden. Ze willen onderzoeken of er andere, meer effectieve methodes zijn om de vogels naar Flevoland te lokken. Komend jaar wordt er bovendien met enkele nieuwe maatregelen gestart.

Tien jaar Hanzelijn, feest met bijsmaak: tracé al maanden gestremd
Datum: 5 December 2022

De Hanzelijn bestaat deze week 10 jaar. 6 december 2012 ging de spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle open. Aanleiding voor feest is er echter niet. Door een grote stroomstoring begin september ontstond er veel schade en rijden er al maanden geen treinen tussen Lelystad en Dronten. Op 11 december moet alles gerepareerd zijn.

Over de aanleg van de Hanzelijn werd in Den Haag jarenlang gesproken. Keer op keer werd het spoor uitgesteld en een paar keer dreigde de hele lijn er helemaal niet te komen. Flevoland en ook Overijssel hebben zich altijd hard gemaakt voor de verbinding, die voor een betere ontsluiting van het gebied moest zorgen.In juli 2005 werd het sein definitief op groen gezet en kon de aanleg beginnen. Bestaande stations langs de al eerder aangelegde Flevolijn werden aangepast en het station Dronten werd gebouwd.

Het tracé waar de lijn moest komen is overigens decennialang vrij gehouden. Er was weinig bebouwing en boeren konden de landbouwgrond op het toekomstige traject alleen pachten, zodat de aanleg van de het spoor zonder veel procedures kon plaatsvinden. Bijzonder is dat het tracé uitsluitend ongelijkvloerse kruisingen heeft. Dit is veiliger dan een spoorlijn met spoorwegovergangen.Met de komst van de nieuwe verbinding kunnen er ook goederentreinen door de provincie. Dit werd niet door iedereen goed ontvangen. Die treinen zouden ook giftige stoffen kunnen vervoeren. Er kwamen protesten, onder meer via Hyves, destijds een soort Nederlandse Facebook. De goederentreinen rijden vooralsnog niet structureel over de Hanzelijn. Spoorbeheerder ProRail laat weten dat alleen bij problemen op andere sporen in het land machinisten ervoor kunnen kiezen om via de Flevolandse route te rijden.

De Hanzelijn is de spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle en is bijna 46 kilometer lang. Normaal rijden er per etmaal 150 reizigerstreinen over het traject. De lijn wordt volgens verwachting gebruikt, zegt de NS. Het wordt steeds iets drukker.

Het aantal reizigers tussen Lelystad en Dronten ligt per gemiddelde werkdag op 18.000 en het aantal in- en uitstappers per gemiddelde werkdag op de stations Dronten en Kampen Zuid, is bijna 5.500. Deze cijfers stammen overigens van voor corona-pandemie. Actuelere cijfers zijn er nog niet.

Testtracé
Omdat de Hanzelijn alleen ongelijkvloerse kruisingen heeft en één van de de modernste van Nederland is, is de route uitermate geschikt voor testen. Zo is er in de afgelopen jaren al getest met hogesnelheidstreinen en zelfs met een zelfrijdende trein. In 2027 wordt de lijn opnieuw voor enkele maanden helemaal stilgelegd voor testen. Reizigers moeten dan met de bus.

Enorme schade
2 september viel er een hoogspanningskabel van het elektranet op de bovenleiding van de Hanzelijn. De gevolgen waren enorm. Niet alleen was er schade boven de grond, ook allerlei randapparatuur langs de route raakte door een enorme stroompiek volledig vernield. Al snel bleek dat de reparatie maanden zou gaan duren. Dit maakt het 10-jarig jubileum wel zuur. Want precies nu rijden er helemaal geen treinen op het grootste deel van het Flevolandse spoor.

Spoorbeheerder ProRail laat weten dat zondag 11 december alles weer volgens dienstregeling moet gaan rijden.

WK: Met z'n allen kijken of juist bewust de tv uitzetten?
Datum: 4 December 2022

De één wil er geen minuut van missen terwijl de ander er geen minuut naar kan kijken. Dit WK in Qatar lijkt als geen ander WK voor- en tegenstanders te hebben. Zo weigert Elly Peters uit Almere naar het WK te kijken. Uit principe. Want hoe kun je nu lekker gaan kijken terwijl je weet hoe die stadions zijn gebouwd, zegt ze. In Dronten werd zaterdagmiddag juist massaal gekeken, in de kantine van ASV Dronten.

Er zijn mensen naar beneden gevallen tijdens de bouw. Die mensen zijn gestorven. Op datzelfde veld wordt nu een balletje getrapt, zegt Peters. Op de tribune wordt gejuicht terwijl er mensen zijn doodgevallen. Ze zijn er niet eens voor uitbetaald. En dan denk ik; daar ga je dan toch geen feestje bouwen?

De meest recente wedstrijd van Oranje, tegen de Verenigde Staten, werd afgelopen zaterdag op veel plekken door groepen fans samen bekeken. Ook bij voetbalclub ASV Dronten was het gezellig druk. Nick Siebelink van ASV Dronten was één van de fans in de kantine. Siebelink snapt wat Elly Peters beweegt om niet te kijken. Ik kan het begrijpen. Je wilt misschien een statement maken naar Qatar. Maar het gaat om voetbal, dus dat moet je nu vergeten allemaal. Wat er is gebeurd, dat is natuurlijk niet goed. Maar voetbal is geen politiek.

Elly Peters snapt dat elke voetbalfan smult van een WK. Het gaat haar niet om weerzin tegen de sport. Wat Peters betreft had dit WK nooit mogen starten. Alle voetballers hadden niet moeten gaan. Het stoort Peters dat de regering een vertegenwoordiger naar wedstrijden stuurt namens Nederland. Daar betalen wij voor. En daar betalen we heel veel voor. Terwijl er hier mensen zijn die dakloos zijn. Of die geen geld hebben om eten te kopen. Er is ook veel geld betaald voor de tv, om er naar te kunnen kijken. En dan denk ik; ja, je moet wel nadenken waar je voor betaalt.

Bondscoach Louis van Gaal roept Oranjefans op alsnog massaal naar Qatar te komen. Van Gaal vindt het jammer dat er maar weinig oranje te zien is op de tribune. Het zou heel fijn zijn als het land achter ons gaat staan, zei Van Gaal. De steun van Nick Siebelink heeft hij op zak: Oranje gaat het ver schoppen dit WK.

Agenda:
UITGAAN OP
09 December 2022

Geen evenementen

 • De kalender bekijken
 • Evenement toevoegen
 • Agenda op uw WebSite

 • Persbericht
  FLEVO BAND BATTLE 2010
  POPWEDSTRIJD VOOR FLEVOLANDSE BANDS
  XL de Ateliers organiseert in samenwerking met VPROs 3voor12-Flevoland de tweede editie van de Flevo Band Battle.
  Na het succes van vorig jaar willen we Flevolandse muziekgroepen wederom uitnodigen om deel te nemen aan de wedstrijd!
  De Flevo Band Battle is een wedstrijd voor muziekgroepen uit Flevoland.
  Tijdens de voorrondes en de daaropvolgende finale worden bands beoordeeld op originaliteit, compositie, instrumentenbeheersing, presentatie en samenspel.
  Ook kent de battle een publieksprijs.
  Winnaars ontvangen naast eeuwige roem en champagne, een aantal optredens en de benodigde publiciteit!
  Uit de aanmeldingen worden 12 bands geselecteerd die aan de online voorrondes mogen deelnemen, waarna 6 bands doorgaan naar de finale. Deze vindt dit jaar plaats op zondag 16 mei, tijdens de Kunstmanifestatie.
  Deelname is alleen mogelijk voor Flevolandse bands die eigen nummers maken (dus gn covers).

  Aanmelden kan via een mail naar info@flevobandbattle.nl met vermelding van bandnaam, contactgegevens en demo.
  Meer informatie over de Flevo Band Battle is te vinden via: www.flevobandbattle.nl.